Katalog składa się z 501 fraz

cw022, air, LPF, opisy
Ćwiczenie 22 POMIAR CIEPŁA WŁAŚCIWEGO CIAŁ STAŁYCH MATODĄ NERNSTA Cel ćwiczenia: wyznaczenie ciepła właściwego miedzi, aluminium lub grafitu w zadanym przedziale temperatur, porównanie wyznaczonego w ćwiczeniu ciepła molowego badanej substancji z...

cw 02 -25, studia, metrologia elektryczna
ĆWICZENIE NR 25POMIAR TEMPERATURY MEOTODAMI ELEKTRYCZNYMI 25.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest ocena przydatności wybranych termometrów elektrycznych do pomiaru temperatur zmiennych w czasie. 25.2.Teoretyczne podstawy pomiaru temperatury metodami...

cwiczenia, studia ewip, 3 rok, logopedia
ĆWICZENIA I ZABAWY SŁUCHU FONEMATYCZNEGO NA MATERIALE SŁOWNYM (BEZLITEROWYM) Materiały opracowały: mgr BoŜena Kołodziej i mgr Beata Pagacz Ćw.1 „Co mam przywieźć?” Osoba dorosła lub wybrane dziecko zwraca się do któregoś ucznia:...

cwn020, air, LPF, instrukcje
ĆWICZENIE NR 20 SKALOWANIE TERMOPARY 1.I.Kuchenka elektryczna 2.Termometry (o zakresie od 0 do 100 °C) lub miernik temperatury 3.Naczynie do podgrzewania wody (czasem z elektrycznym mieszadełkiem) 4.Termos 5.Termopara 6.Tygiel ze stopem Wooda ( 50% Bi, 25% Pb,...

cw023, air, LPF, opisy
Ćwiczenie 23 WYZNACZANIE ZALEŻNOŚCI CIEPŁA WŁAŚCIWEGO CIAŁ STAŁYCH OD TEMPERATURY Cel ćwiczenia: wyznaczenie ciepła właściwego grafitu w kilku tempe-raturach, porównanie wyznaczonego w ćwiczeniu ciepła molowego grafitu z wartością...

cw 1, semestr 2, fpi, zadania
Formalne podstawy informatykiLaboratorium 2Zbiory liczbowe1. Ile elementów mają poniższe zbiory:a. {n}b. {n}c. {n}d. {n}2. Rozważ zbiory {0,2}, (0,2), [0,2]. Czy poniższe stwierdzenia są prawdziwe?a. {0,2}⊆(0,2)b. {0,2}⊆[0,2]c. {0,2}⊆Zd.½ i są...

cw5, semestr 2, fpi, zadania
Formalne podstawy informatykiLaboratorium 8Schematy blokoweZadanie 1Algorytm obliczający sumę cyfr liczby całkowitej.Zadanie 2Oblicz sumę n - kolejnych liczb naturalnych. Pierwsza z liczb wprowadzona z klawiatury i równa się b.Zadanie 3Oblicz iloczyn n -...

cwiczeniaMTcz2, KARTY PRACY
2.Korzystając ze słownika polsko-angielskiego, uzupełnij zdania słowami oznaczającymi miejsca, gdzie mieszkają zwierzęta domowe.PRZYKŁAD: A dog sleeps in a .................................... basket1.A dog sleeps in...

cwn089, air, LPF, instrukcje
# ĆWICZENIE NR 89 BADANIE WYMUSZONEJ AKTYWNOŚCI OPTYCZNEJ I.Zestaw przyrządów: 1.Polarymetr. 2.Lampa sodowa. 3.Solenoid. 4.Źródło napięcia stałego o wydajności prądowej min. 5A. 5.Amperomierz prądu stałego. 6.Badane próbki. II.Cel ćwiczenia:...

cwn072a, air, LPF, instrukcje
# ĆWICZENIE NR 72AANALIZA SPEKTRALNA I POMIARY SPEKTROFOTOMETRYCZNE I.Zestaw przyrządów 1.Lampy spektralne 3.Spektrofotometr SPEKOL 4.Filtry optyczne 5.Suwmiarka II.Cel ćwiczenia Wyznaczenie optycznych widm emisyjnych i absorpcyjnych, identyfikacja...

cwn84, air, LPF, instrukcje
# ĆWICZENIE NR 84 WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ I.Zestaw przyrządów: 1.Siatki dyfrakcyjne 2.Filtry interferencyjne 3.Monochromator z zasilaczem 4.Oświetlacz z zasilaczem 5.Ekran ze skalą i szczeliną 6.Ława...

cw016, air, LPF, opisy
Ćwiczenie 16 WYZNACZANIE PRĘDKOŚCI DZWIĘKU Cel ćwiczenia: Zbadanie zależności prędkości rozchodzenia się fal dźwiękowych w powietrzu od ich częstości. Zagadnienia: Drgania, składanie drgań, ruch falowy, klasyczne równanie falowe i jego...

cwiczenie 3, [ WEEKENDOWE ]
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego„Wzbogacenie oferty edukacyjnej na studiach stacjonarnych II stopnia kierunku biotechnologia” -projekt realizowany przez Wydział Biologii i Nauk o...

cw056, air, LPF, opisy
Ćwiczenie 56 E. Dudziak POMIAR INDUKCJI MAGNETYCZNEJ ZA POMOCĄ FLUKSOMETRU Cel ćwiczenia:pomiar fluksometrem indukcji magnetycznej stałego pola magnetycznego między nabiegunnikami elektromagnesu. Zagadnienia:indukcja magnetyczna, zjawisko indukcji...

cwiczenie 12, ebooki
Ćwiczenie 12 POMIARY IMPEDANCJI II – METODY TECHNICZNE Programćwiczenia1. Pomiarpojemności kondensatora metodątechniczną.2. Pomiar parametrów Ri Ldławika z wykorzystaniem watomierza, amperomierza i woltomierza. 3. PomiarparametrówRi Lcewki...

cw 11 -23, studia, metrologia elektryczna
ĆWICZENIE NR 23POMIAR WSPÓŁCZYNNIKÓW CHARAKTERYZUJĄCYCH KSZTAŁT SYGNAŁÓW NAPIĘCIOWYCH 23.1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru współczynników charakteryzujących kształt sygnałów napięciowych. 23.2. Teoretyczne...

cwn057a, air, LPF, instrukcje
ĆWICZENIE NR 57 ABADANIE EFEKTU HALLAI. Zestaw przyrządów : 1. Elektromagnes EL-01 2. Zasilacz elektromagnesu ZT-980-43. Zasilacz hallotronu 4. Woltomierz do pomiaru napięcia Halla 5. Miliamperomierz o maksymalnym zakresie 30 mA do pomiaru natężenia prądu...

cwn017, air, LPF, instrukcje
# ĆWICZENIE NR 17 WYZNACZANIE WARTOŚCI PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO I. Zestaw przyrządów 1.Wahadło matematyczne 2.Metalowy pierścień 3.Waga laboratoryjna 4.Suwmiarka 5.Stoper 6.Przymiar II. Cel ćwiczenia 1.Wyznaczenie wartości przyspieszenia...

cwiczenie6, TC
-Zrealizowac na NAND: y=suma(0,1,4,10)-Zasada podlaczania diody LED do wyjscia bramki-wyjasnic pojecie obciazalnosci ukladu zadanego ile wynosi w standardowej bramce ttlObcišżalnoć bramki NAND TTL, to z definicji maksymalna iloć innych bramek, jakš można...

cwn057, air, LPF, instrukcje
# ĆWICZENIE NR 57 BADANIE EFEKTU HALLA I. Zestaw przyrządów : 1.Zasilacz elektromagnesu ZT-980-4 3.Zasilacz hallotronu 4.Woltomierz do pomiaru napięcia Halla 5.Miliamperomierz o maksymalnym zakresie 30 mA do pomiaru natężenia prądu sterującego...

cw.lab.z chemii organicznej, podstawy chemii organicznej
ĘWICZENIA LABORATORYJNE Z CHEMII ORGANICZNEJ DLA STUDENTìW BIOLOGII Z GEOLOGIġ, NEUROBIOLOGII, BIOFIZYKI, FIZYKI MEDYCZNEJ, ZAAWANSOWANYCH MATERIAýìW I NANOTECHNOLOGII ORAZ BIOLOGII (KURS PODSTAWOWY)Wersja poprawiona i rozszerzona 2009 1 Opracowaþ...

cw.czasownik, Niemiecki, różne
ZESTAW ĆWICZEŃ DO TESTU Z CZASOWNIKAI. CZASOWNIKI REGULARNEA) Uzupełnij luki.1. Er öffn_____ ein Buch. Öffn_____ Sie auch ein Buch? 2. Das Kind zeichn_____ eine Katze. Was zeichn_____ du? 3. Wie heiß_____ Sie? Wie heiß_____ die Schülerin? 4. Rechn_____ die...

cw049, air, LPF, opisy
Ćwiczenie 49 T. Wiktorczyk ZJAWISKO TERMOEMISJI ELEKTRONÓW Cel ćwiczenia:wyznaczenie pracy wyjścia elektronów z wolframu oraz pomiar charakterystyki prądowo–napięciowej diody próżniowejZagadnienia:termoemisja elektronów, praca wyjścia...

cw048, air, LPF, opisy
Ćwiczenie 48 E. Popko WYZNACZANIE STAŁEJ PLANCKA Cel ćwiczenia: wyznaczenie stałej Plancka na podstawie charakterystyk diod elektroluminescencyjnych. Zagadnienia: półprzewodniki, złącze p–n, diody elektroluminescencyjne, stała Plancka.48.1....

cwn010, air, LPF, instrukcje
# ĆWICZENIE NR 10 SPRAWDZANIE PRAWA HOOKE’A I WYZNACZANIE MODUŁU YOUNGA I.Zestaw przyrządów 1.Urządzenie do pomiaru wydłużenia (mocowane na stałe do ściany z mikroskopem pomiarowym i drutem) 2.Przymiar metrowy 3.Śruba mikrometryczna 4.Komplet walców...

cw-24, UR, fizyka, ćwiczenia fizyczne
‚wiczenie 24A. Wyznaczanie wspó“czynnika napiƒcia powierzchniowego cieczy metod¡ wznoszeniaw kapilarzeB. Wyznaczanie wspó“czynnika napiƒcia powierzchniowego cieczy metod¡stalagmometryczn¡Wstƒp teoretyczny: Krzysztof Rƒbilas¤si³y...

cw025, air, LPF, opisy
Ćwiczenie 25WYZNACZANIE CIEPŁA TOPNIENIA LODU Cel ćwiczenia: zapoznanie ćwiczących z techniką pomiarów kaloryme-trycznych oraz oceną ich dokładności. Zagadnienia: przemiany fazowe, ciepło topnienia, bilans cieplny, kalory-metr. 25.1. Wiadomości...

cwn033e, air, LPF, instrukcje
# ĆWICZENIE NR 33E POMIAR NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO METODĄ ODRYWANIA - Metoda Du Nouy’a I.Zestaw przyrządów 1.Waga skrętna 2.Pierścień 3.Suwmiarka 4.Śruba mikrometryczna 5.Badane ciecze 6.Naczynko pomiarowe II. Cel ćwiczenia Pomiar napięcia...

Strona 1 / 181 , 2, 3, 4, 5 ... 18